Herrgårdsplanen


 

Här ser ni herrgården. Här bodde brukspatron. Han bodde förstås i det stora huset.
I det här röda huset fick alla hans barn bo. Söderhjelm hade nämligen 19 stycken. Flickorna bodde på ena sidan och pojkarna på andra. Idag är det Jonssonskoncernens privata bibliotek. Där får man inte gå in.
Det andra röda huset är köksflygeln. Det är områdets äldsta byggnad. Den är 300 år. Den kallas Engelbrektsborg. Därför hävdar vi att Engelbrekt är född här. Han föddes ju på 1400-talet.

Nästa sida >>>